9 anledningar till att använda värmekamera

Av Håkan Dahlgren, 2017-10-22

1. Snabb diagnos av en byggnads skick

Byggnader kan skannas snabbt och grundligt med hjälp av en värmekamera,som identifierar problemområden som inte går att se med blotta ögat. En värmekamera kan användas för inspektion av en byggnads konstruktion, värmeanläggning, VVS- eller ventilationssystem, för kontroll av utförda reparationer eller för försäkringsrelaterade inspektioner.

Rätt värmekamera.jpg

2. Enkel testning som inte kräver ingrepp i byggnaden

Med IR-teknik underlättas snabba, smidiga och säkra reparationer som är mycket mer kostnadseffektiva än om man använt traditionella metoder. Med en värmekamera minskar behovet av att göra ingrepp i byggnaden, vilket sparar tid och arbetskraft genom att minska stilleståndstiden, reparationstiden, arbetskostnaderna samtstörningar för de boende – och dessutom går det att verifiera att jobbet är väl utfört.

3. Kontroll av energieffektivitet och energispill i byggnaden

En värmekamera upptäcker snabbt och effektivt områden med bristfällig, fuktig eller på annat sätt skadad isolering i väggar, tak, golv, kryputrymmen, vindar och runt dörrar, fönster, eluttag och andra punkter där problemområden normalt inte skulle upptäckas. Det är särskilt viktigt för byggnader med dåliga värden i en energideklaration eftersom förbättringarna kan fokuseras på de mest relevanta områdena. Till skillnad från andra traditionella metoder skapar en värmekamera bilder av problemområden och avslöjar exakt var de finns och vilka åtgärder som måste vidtagas. Ett vanligt täthetstest avslöjar hur lufttät en byggnad är – en värmebild visar var problemen finns. Programvara kan användas tillsammans med en värmekamera för att visualisera och kvantifiera byggrelaterade problem. Med nya unika egenskaper och nya speciella mallar förbyggrapporter kan programvaran också kvantifiera och uppskatta kostnaden för energiförlusterna.

Bristfällig isolering_750px.jpg

4. Lokalisera och bedöm vattenskador och inträngande fukt 

 En värmekamera är ett idealiskt verktyg för att göra en fuktinspektion av en byggnad, eftersom den kan upptäcka fukt och visa en bild av de olika temperaturerna för våta och torra byggnadsmaterial.
Därmed kan en värmekamera se och lokalisera fuktproblem tidigare än annan standardutrustning som används för att upptäcka fukt. En annan praktisk fördel är att du med IR-teknik kan inspektera platser
som det inte är fysiskt möjligt att komma åt. Värmekameran skapar och dokumenterar omedelbart högupplösta värmebilder av vattenskadan. När orsaken till vattenläckan har åtgärdats kan IR-teknik användas för att övervaka torkprocessen och visa när fukten har försvunit helt.

Vattenskada och fuktproblem_750px.jpg

5. Upptäckt av luftläckage: Infiltration och exfiltration 

Kraftiga luftläckor kan stå för upp till hälften av den energi som åtgår för att temperera byggnader. Ett tillräckligt luftflöde är nödvändigt för att kunna upprätthålla både hälsa och säkerhet för dem som vistas i byggnaden, men de flesta byggnader har en mycket högre grad av luftväxling än nödvändigt. Huvudskälet är ofta dålig design och/eller en konstruktion som medger att luft läcker ut inifrån byggnaden. Vägen som luften tar på utvägen är ofta komplicerad och svår att upptäcka utan en värmekamera. Med hjälp av IR-teknik kan man snabbt identifiera och åtgärda problemområden och på så sätt omedelbart förhindra ytterligare energiförluster.

Luftläckage_750px.jpg

6. Upptäckt av läckor i takkonstruktioner

Takläckor kan ge upphov till kostsamma skador på en byggnads struktur och problem för boende och andra som vistas i byggnaden. IR-inspektioner identifierar snabbt isolering som saknas eller är genomfuktad under ett platt takmembran där isoleringen behöver bytas ut. Det möjliggör en begränsad reparation av problemområdet i stället för en mycket mer kostsam reparation av hela taket. IR-inspektion av platta tak, i synnerhet påbyggda tak, har under många år visat sig vara en värdefull metod. Med hjälp av denna teknik kan man upptäcka fukt som stängts in i en takkonstruktion, vilket är ett problem som med tiden leder till förtida förfall av både tak och takstolar.

Inspektion av fuktinträngning tak_750px.jpg

7. Inspektion av rörsystem 

Stopp i rör lokaliseras och åtgärdas med hjälp av IR-teknik – och möjliggör omedelbara åtgärder vid behov. En oförstörande inspektionsmetod som gör att åtgärder kan vidtas – innan problemen förvärras. Vattenläckor från rör, oavsett av om de finns i golv, väggar eller tak, eller under en betongplatta, kan också lokaliseras med hjälp av en värmekamera.

Inspektion av rörsystem_750px.jpg

8. Inspektion av elsystem

Problem med elanslutningar, kabeldragningar eller andra systemkomponenter syns tydligt i form av heta områden på värmebilden, och det gör dem enkla att lokalisera och reparera under ett pågående renoveringsprojekt eller en tillbyggnad. Värmekameror upptäcker effektivt och snabbt överbelastade kretsar, skadade ledningar och elektriska anslutningar som glappar.

Inspektion av elsystem_750px.jpg

9. Inspektion av system för värme, ventilation och luftkonditionering

Lösa, dåligt monterade eller frånslutna rörsystem för värme, ventilation och kylning (HVAC) kan leda till fuktproblem och dåligt luftflöde i byggnaden och är dessutom ett slöseri med både energi och pengar. Tidig upptäckt och åtgärd av dessa problem med hjälp av värmebilder bör ges hög prioritet vilket kan spara både pengar och obehag för ägare och andra personer som vistas i byggnaden.

Inspektion av golvvärme_750px-1.jpgBli prenumerant

Kategorier: Mätteknik

Håkan Dahlgren

Håkan Dahlgren

Kategorichef Mätteknik

hakan.dahlgren@luna.se