Bra att veta om kompressorer

Av Patrik Eliasson, 2017-11-16

I begreppet tryckluftsteknik ryms en rad parametrar som är viktiga för att välja rätt kompressor och att uppnå en optimal drift för dina speciella krav och behov.traktorbild.jpg

Storlek

Storleken är ett mått på kompressorns förmåga att leverera tryckluft, dvs kompressorblockets och elmotorns förmåga tillsammans. Flödet som vi då talar om uppges i Europa normalt som Fri Avgiven Luftmängd (FAL) i liter/minut eller liter/sekund. För att ge kompressorn en buffert med tryckluft har man oftast en luftbehållare i direkt anslutning till blocket, men luftbehållarens storlek säger egentligen ingenting om kompressorns storlek som alltså främst bestäms av motorns styrka och blockets kapacitet.

Beståndsdelar

En eldriven kompressor består bl.a. av:

luna-kompressor-text.jpg

Kolvkompressorer

Modellerna finns som Direkt- eller Remdrivna, Oljesmorda eller Oljefria, samt i en- eller tvåstegsutförande. När kompressionen skapas så pressar kolven luften förbi ventilbleck i topplocket. Vid denna process skapas också en värmeutveckling, vilken på de flesta modellerna kyls ner via luftkylning. Tvåstegsmodeller har även kylare mellan stegen och det är just den kylningen som höjer verkningsgraden2 för dessa modeller. Belastningsgraden3 ligger normalt vid ca 50 % på direktdrivna modeller eller vid ca 70 % på remdrivna modeller.

Skruvkompressorer

Kompressionen skapas av två skruvformade profiler med mycket noggrann passform. Luften pressas samman blandad med olja, där oljans funktion är att kyla och smörja. Innan processen är klar så separeras oljan från tryckluften i separatorfiltret. Processen övervakas normalt av elektronik, och belastningsgraden3 är 100 %, detta tack vare oljekylningen.

Kylning och ventilation 

Kompressorer skapar värme. De fysiska lagarna ger temperaturökning vid en viss kompression. Som exempel på detta kan vi nämna att vid ventilblecken på en kolvkompressor med max arbetstryck på 10 bar och full drift uppnår vi en temperatur på ca 200°C. Därför är det viktigt att kompressorn placeras i ett väl ventilerat rum. Grundregeln är att ventilationsarean, som behövs för att leda bort värmen från kompressorrummet, skall vara minst dubbelt så stor som kompressorfläktens area. (1 × arean in i rummet i golvnivå + 1 × arean ut ur rummet vid taknivå.)

Luftmängd

Kompressorn producerar ett visst flöde (kapacitet), luftmängd eller volym/tid. Kapacitet presenteras oftast i m³/min, l/min eller l/sek och anges vid vilket tryck den är uppmätt. Värdet benämns Fri Avgiven Luftmängd (FA L). (Exempel, ACB 10-270 ger 970 l/min FAL vid 6,3 bar.) Mätnormen som används är ISO 1217.

Lufttryck

Tryckluften komprimeras till ett visst maxtryck, som regel 8–10 bar (högre tryck kan förekomma). Trycket på varje användningsställe ställs in med hjälp av en regulator och bestäms av applikationen. Producenter av luftverktyg, luftmotorer, färgsprutor och pneumatik skriver normalt ut vid vilka tryck deras produkter skall användas. Exempel på vilka arbetstryck som behövs på olika användningsområden:
• Vanlig renblåsning, ca 6–8 bar
• Vanlig luftmotor, slipmaskin, mutterdragare, ca 6–7 bar
• Färgsprutor, ca 2–4 bar
• Pneumatik, cylindrar, normalt 5–7 bar

Luftkvalité

Tryckluft används i allt från verkstads- till laboratoriemiljöer, varför kraven på tryckluftens kvalité är olika.Vanliga kriterier som bedöms är:
• Vatten-/oljeinnehåll
• Partikelinnehåll
• Sterilitet
• Lukt/smak
Större kompressoranläggningar har oftast efterbehandling av tryckluften för att möta de olika kraven.

Luftflöde

För att få ut mesta möjliga av sin kompressor bör man alltid tänka på vilket luftflöde man kommer att behöva. Slangdimension, längd och vilken typ av slang som skall användas har mycket stor påverkan på resultatet. Exempel: en rak slang med 6 mm invändig diameter och en längd på 3 meter kan ge 360 l/min. Samma slang i längre utförande, exempelvis 10 meter, ger endast 200 l/min. Väljer man istället en rak slang med 9 mm invändig diameter och en längd på 10 meter kan flödet i slangen nå upp till 535 l/min. Vid användning av 3”– 4” spikpistoler bör man därför välja slang som har minst 9 mm invändig diameter för att man skall vara säker på att spikpistolen kan utföra arbetet. Större kompressoranläggningar har oftast efterbehandling av tryckluften för att möta de olika kraven.

luna-tabell-tryckluft.png

1 Tryckströmbrytaren styr driften och i denna finns ett max/deltatryck förinställt, dvs tryckintervallet där kompressorn jobbar. Maxtrycket och deltatrycket är anpassade för varje given kompressor, dess avsäkring och säkerhetsventiler och bör inte ändras av ej behöriga personer.


2 Verkningsgraden betecknar hur effektivt ett system omvandlar energi till nyttigt arbete i någon form. Verkningsgraden är i praktiken alltid mindre än 1 eftersom alla verkliga system har energiförluster i någon form. Vid temperatursänkning påverkas verkningsgraden positivt och på detta sätt kan man effektivisera utnyttjandet av tillförd energi.

3 Belastningsgraden anger hur stor del av den totala drifttiden som kompressorn kan vara fullt belastad.

Bli prenumerant

Kategorier: Tryckluftsteknik, Tryckluft

Patrik Eliasson

Patrik Eliasson

Kategorichef Tryckluft & Kem

Hitta mig på:

patrik.elisasson@luna.se