Hur väljer jag kapskiva och navrondell?

Av Susanne Sigurdson, 2017-10-05

En vinkelslip med kapskiva eller navrondell är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg – men det gäller att välja rätt slipskiva, beroende på arbetsuppgift och material i arbetsstycket. Rostfritt, aluminium, svartstål eller tegel kräver alla olika skivor för att resultatet skall bli bra.

2jpg.jpg

Vad ska jag tänka på?

Det är inte bara arbetsmaterialet som avgör. Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till, och dessa påverkar vad som är det bästa valet för dig: 

  • Slipmaskinen du arbetar med
  • Mängden arbete att utföra/kapacitet/volym
  • Materialet du skall slipa
  • Ekonomin
  • Önskat resultat/kvalitet

Vad skiljer kapskivan från navrondellen?

När du skall skära av t.ex. ett armeringsjärn eller ett rör, väljer du en plan slipskiva, kallad kapskiva. Med ett smalt slipsnitt (du sågar inte, du slipar av röret!) kapar du i rät vinkel (90 °) mot arbetsstycket. Navrondellen däremot används för att slipa större ytor och du håller då istället maskinen i vinkel cirka 10–15 ° mot stycket. I bägge fallen slipar du alltså, men anliggningsytan är bara några millimeter vid kapning, medan navrondellen ligger an med flera cm2. Namnet navrondell kommer för övrigt av att rondellen har ett försänkt centrum – nav – så att fästet/flänsen till vinkelslipen inte tar i arbetsstycket när rondellen roterar.

OBS! Vinkla aldrig kapskivan mot stycket för att slipa bort ev. kanter och fnas – skivan kan då spricka och orsaka stora skador! Byt istället till en lämplig navrondell och slipa rent.

Arbetsmaterialet och uppgiften styr skivvalet

Vanliga slipskivor består av slipkorn av olika grovlek och hårdhet, beroende på vilka egenskaper skivan ska ha. Slipkornen hålls samman av ett bindemedel och en glasfiberarmering. Skivans centrum är dessutom förstärkt med en metallring, som skall passa exakt mot vinkelslipens fäste. Om den inte gör det, har du valt fel slipskiva. Byt genast!

Välj rätt kornstorlek

Det är precis som när du väljer sandpapper – är det mycket material att slipa bort, väljer du en navrondell med grövre korn. Grova korn (10, 16 eller 24) gör att slipningen går fort, medan finare korn (70, 100 eller 180) ger snyggare finish, men tar å andra sidan längre tid.

Välj rätt bindemedel

Bindemedlet som håller samman slipkornen påverkar också skivans egenskaper. De vanligaste bindemedlen är lermaterial, olika hartser och syntetiska gummiblandningar.

Lera – Lermaterialet innesluter slipkornen och bildar ett hårt, förglasat material efter upphettning. En sådan skiva är lämplig när du behöver en styv, stark och porös skiva som slipar mycket och snabbt.

Harts – Hartser som bindemedel är lämpligt vid höga sliphastigheter, t.ex. när du ska skärpa sågtänder.

Gummi – Syntetiskt gummi ger en mjuk slipning med hög finish. Det är lämpligt vid t.ex. finslipning av kullager.

Mjuk eller hård skiva?

När slipskivan används, slits slipkornen ner och lossnar så att nya, fräscha korn exponeras. Detta gör att slipskivan ”tar”. Med rätt bindemedel balanseras därför ett gott slipresultat mot bra ekonomi och effektiv slipning.

Hårda skivor håller länge och lämpar sig för slipmaskiner med hög effekt (runt 2000 W och uppåt) och liten slipyta (kapning). Mjuka skivor slipar bort materialet från arbetsstycket snabbare och lämpar sig för slipning av stora ytor med t.ex. navrondell, samt för slipning av hårda arbetsmaterial typ verktygsstål och karbider. Bindemedlet i mjuka skivor släpper slipkornen lättare än i hårda skivor, och är därför ett bättre val i det senare fallet.

Anpassa farten!

Sliphastigheten är ännu en faktor som man måste ta hänsyn till. Vid lägre hastigheter kan du välja skivor med förglasade bindemedel, men var noga med att inte köra för fort, eftersom höga hastigheter kan orsaka sprickor i sådana slipskivor. Vill du hålla högre hastigheter väljer du istället organiska bindemedel, typ hartser. Riktigt höga hastigheter kräver specialskivor för höghastighetsslipning.

OBS! Kontrollera alltid att skivan klarar slipmaskinens max-hastighet!

Trycket påverkar också

Om slipningen sker med hårt tryck mot arbetsstycket och kontaktytan som slipas är liten, måste du välja mjukare skivor med fint korn för ett gott resultat. Vid lägre tryck kan du välja grövre korn. 

Som du ser är det en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när du ska välja rätt kapskiva eller navrondell. För att göra det enklare för dig kan du ladda ner vår Lathund för kapskivor och navrondeller. Där får du en samlad översikt över olika kapskivor och navrondeller så att du enklare kan välja rätt.

Ladda ner guiden för kap- och navrondeller

Följer du länken och laddar ner Lunas lathund, så blir ditt val av slipskiva betydligt enklare!

Susanne Sigurdson

Susanne Sigurdson

Produktansvarig, Slip och Skärteknik

Hitta mig på:

Susanne.Sigurdson@luna.se