Tips för tryckluftsanvändaren

Av Patrik Eliasson, 2017-11-22

Varje land har sina specifika föreskrifter för hur en kompressorlösning skall underhållas och kontrolleras. Inom EU finns allmänna krav på att en trycktank, dvs en kompressor, skall kontrolleras och besiktigas. En tumregel är att tankar över 99 liter skall besiktigas och det kan utföras av ditt lands respektive myndighet eller extern ackrediterad partner. Regler tolkas olika i olika länder, så ta kontakt med oss eller din landsmyndighet för vidare information.

människa och kompressor_sid23.jpg

Ström

Olika kompressorer har olika behov av ström. Det finns 1-faslösningar för de mindre kompressorerna och 3-fas för de större behoven av luft. I vissa länder, t ex Norge, finns det specifika modeller som alternativ till 3-fas. Viktigt är att man alltid tänker på att strömmen är tillräcklig för den lösning man skall ha. Ett tips är att också dimensionera sin lösning så kompressorn när den startar inte slår ut säkringarna om andra elektriska apparater används på samma säkring. Rådgör med din elektriker om du är osäker.

Ventilation och Placering

En kompressor som arbetar hårt alstrar en stor mängd värme. Tänk därför på placering av föremålet. En del önskar placera sin större kompressor i ett särskilt rum, dels för att sänka ljudnivån, dels för att få undan kompressorn från arbetsplatsen och istället dra rörlösningar. Tänk på att alltid följa tillverkarens rekommendationer för ventilation, spillplatta, ström och underhåll, allt för den bästa livslängden.

Service och livslängd

Ju mer man vårdar sina produkter, ju längre ökar deras livslängd. Detta gäller oavsett vilken kvalitetsnivå eller vilket varumärke du valt. Att serva sin kompressor, byta olja, filter, se över kopplingar och packningar är för denna typ av produkter lika viktigt som service av en bil eller en entreprenadmaskin.

Slangtips

Tänk på slangens dimensionering vid val av slang. En för liten dimension på slangen kan ge dig för litet flöde av luft, vilket får ditt tryckluftsverktyg att inte fungera optimalt. Din kompressor tillåter oftast en större slang än vad som kan ingå eller du köper till, så välj hellre en för stor än för liten dimension. En rak slang är att föredra framför en spiralslang eftersom luftens flöde och tryck blir lägre om luften också skall ”snurra” på sin väg till verktyget. Undvik att blanda hylsor eller kopplingar från olika leverantörer, vilket kan skapa läckage.

Självservice

Oljefria kompressorer kräver mer service än oljesmorda och vi rekommenderar årlig service för att undvika eventuella brister. Servicen är oftast lätt att utföra själv och kräver inga förkunskaper.

Skydd och skyddskläder

När man använder sig av tryckluftsverktyg, slipar, borrar eller kapar, så rekommenderar vi att du alltid använder skyddsutrustning. Öronproppar, skyddsglasögon, skyddskläder och handskar är väl investerade pengar och ger en trygghet i användandet. Vi vill gärna att du och dina kollegor är rädda om er.

Tips för kopplingar

Läckage av tryckluftssystem, slangar och kopplingar står bakom förluster av upp till 30 % av all energi som används i ett system. Det orsakas oftast av otillräckliga system, dåliga slangklämskopplingar, läckande rör och dålig kvalitet på rör och kopplingar. Att använda sig av kvalitetskopplingar är alltid ett ekonomiskt alternativ över tid. Med en kvalitetskoppling får du mindre läckage och längre livslängd och det innebär att du sparar pengar över tid. Att använda sig av säkerhetskopplingar, där kopplingen trycksänker istället för att smällas av när man kopplar ur skapar en säker miljö för användaren.

Tänk på framtiden

När det gäller tryckluftstekniska produkter så är kvalitet och kostnad en avvägning att göra. Att investera i en mer kvalitativ lösning ger oftast en längre livslängd. Vid val av lösning så tänk på ert kapacitetsbehov under de kommande åren, då behoven ofta ökar i takt med att man vill nyttja fler verktyg och ha fler användare.

Bli prenumerant

Patrik Eliasson

Patrik Eliasson

Kategorichef Tryckluft & Kem

Hitta mig på:

patrik.elisasson@luna.se